CATÁLOGO DE fuNGOS DE GALICIA

ELABORADO PO LA FEDERACIÓN GALEGA DE MICOLOXIA

 

Na Asamblea da Federación Galega de Micoloxia, celebrada o 2 de xullo de 2016, acordouse  crear o catálogo das especies micolóxicas de Galicia, coas seguintes premisas:


1.- Partirase do catálogo de especies publicadas por RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ, J.; CASTRO, M.L. 2016


2.- Créase un comité revisor que se encargará de recibir e filtrar as novas incorporacións á lista.


3.- Calquer persoa interesada poderá trasladar a dito comité os achados de novos taxóns para ser incorporados ao catálogo, cumprindo os requisitos indicados no documento adxunto.

 

     DOCUMENTO E INSTRUCCIÓNS A REMITIR o E-mail: catalogo@fgmicoloxia.org


4.- Unha vez revisado polo comité, si procede, incorporarase ao catálogo.

 

 

- VER catálogo de fungos de galicia:

 

          CATÁLOGO DE ASCOMYCETES DE GALICIA

 

          CATÁLOGO DE BASIDIOMYCETES DE GALICIA

 

 

     Leyenda de los Iconos utilizados
 Subir arriba arriba
 Volver volver
 Especie con citas citas
 Especie con ficha descriptiva ficha
 Especie con fotos macro fotos
 Especie con fotos micro micro
 Especie con ficha pendiente