CATÁLOGO DE fuNGOS DE GALICIA

ELABORADO POLA FEDERACIÓN GALEGA DE MICOLOXÍA

 

Na Asemblea da Federación Galega de Micoloxia, celebrada o 2 de xullo de 2016, acordouse  crear o Catálogo de Fungos de Galicia, coas seguintes premisas:


1.- Partirase do catálogo de especies publicadas por RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ, J.; CASTRO, M.L. 2016


2.- Crearase un comité revisor que se encargará de recibir e filtrar as novas incorporacións á lista.


3.- Calquera persoa interesada poderá trasladar a dito comité os achados de novos taxons para ser incorporados ao catálogo, cumprindo os requisitos indicados no documento adxunto.

 

     DOCUMENTO E INSTRUCIÓNS A REMITIR Ao E-mail: catalogo@fgmicoloxia.org


4.- Unha vez revisado polo comité, se procede, incorporarase ao catálogo.

 

 

- VER catÁlogo de fungos de galicia:

 

          CATÁLOGO DE ASCOMYCETES DE GALICIA

 

          CATÁLOGO DE BASIDIOMYCETES DE GALICIA

 

 

     Lenda das Iconas utilizadas
 Ir arriba arriba
 Volver volver
 Especie con citas citas
 Especie con ficha descritiva ficha
 Especie con fotos macro fotos
 Especie con fotos micro micro
 Especie con ficha pendente