concursos nas distintas Agrupacions e/ou Asociacions da f.G.M.

XXII ConcURSO fotografía micolóxica (2020)

Enrique valdÉs bermejo

 

XIXconcurso

Tema: Os Cogomelos

 

 

Participantes: Concurso aberto sen limitacións

 

 

Presentación: Ata o 31 de outubro de 2020   Máis información:  Agrupación "A Cantarela"

                             Apdo. de correos 429 - 36600

                             Vilagarcía de Arousa [ Pontevedra ]

                             www.cantarela.org
Organiza: Agrupación Micolóxica de Vilagarcia A Cantarela

 

Colabora:  Concello de Vilagarcía de Arousa

 

 

BASES DEL CONCURSO: 

 

       

 

 

XXI ConcURSO fotografía micolóxica (2019)

Enrique valdÉs bermejo

 

XIXconcurso

 

Tema: Os Cogomelos

 

 

Participantes: Concurso aberto sen limitacións

 

 

Presentación: Ata o 31 de outubro de 2019   Máis información:  Agrupación "A Cantarela"

                             Apdo. de correos 429 - 36600

                             Vilagarcía de Arousa [ Pontevedra ]

                             www.cantarela.org

 


 

Colabora:  Concello de Vilagarcía de Arousa

 

 

 

  

 

BASES DEL CONCURSO: 

 

 

       VER DÍPTICO en pdf.   

 


 

XX ConcURSO fotografía micolóxica (2018)

Enrique valdÉs bermejo

 

XIXconcurso

 

Tema: Os Cogomelos

 

 

Participantes: Concurso aberto sen limitacións

 

 

Presentación: Ata o 31 de outubro de 2018   Máis información:  Agrupación "A Cantarela"

                             Apdo. de correos 429 - 36600

                             Vilagarcía de Arousa [ Pontevedra ]

                             www.cantarela.orgColabora:  Concello de Vilagarcía de Arousa

 

 

 

  BASES DEL CONCURSO: 

 

 

       VER DÍPTICO en pdf.   

 

 

 


 

VI ConcURSO fotografía micolóxica - 2017

XIXconcurso

 

As fotografías presentadas no concurso de esta edición terán como temática: “Os fungos e o entorno que os rodea”

 

Obxectivo:O obxectivo de este concurso é incentivar a participación no mundo da micoloxía, e a fotografía como medio de difusión e coñecemento dos fungos.

 

Prazos: Os traballos poderán presentarse no IES Antón Losada Diéguez, Rúa da Cultura nº2, A Estrada, Pontevedra, 36680; ata o 24 de novembro, inclusive.

A resolución do concurso farase durante a clausura das actividades de outono da Estrada Micolóxica. A persoa gañadora será comunicada por vía telefónica.

A Asociación porase en contacto coa persoa gañadora para facerlle entrega do premio.

 

Premio: Existirá un único premio para a mellor fotografía, que consistirá nun fin de semana para dúas persoas nunha casa de turismo rural de A Estrada. (coa colaboración da Asociación de Turismo Rural e Ocio Mar de Compostela)

   

  

Bases do VI Concurso Fotográfico da Estrada Micolóxica: 

Condicións.

1-      Poderán participar todas as persoas físicas sen discriminación de ningún tipo.

2-      Cada concursante poderá presentar 3 fotografías.

3-      A fotografía terá un tamaño libre e presentarase montada nunha cartolina, cun tamaño de 30x40cm.

4-      A fotografía deberá levar un título e o pseudónimo do autor por detrás da cartolina.

5-      Nun sobre aparte e pechado incluirase unha nota na que constará o nome e apelidos, teléfono de contacto e enderezo de correo electrónico. Dito sobre levará no seu exterior o título e o pseudónimo do autor.

6-      A fotografía e o sobre presentado non poderán levar ningún distintivo ou sinatura que poida identificar a súa autoría.

7-      As fotografías presentadas serán orixinais e inéditas e non se admitirá ningunha fotografía con retoques dixitais.

8-      A fotografía gañadora pasara a formar parte do arquivo fotográfico da Asociación A Estrada Micolóxica, cedendo os seus dereitos para ser exposta e facer uso dela en publicacións da Asociación A Estrada Micolóxica.

 

Xurado.

O xurado estará composto por representantes da Asociación A Estrada Micolóxica e unha persoa profesional da fotografía de A Estrada.

A participación neste concurso implica a total aceptación das  bases.

 

XIX ConcURSO fotografía micolóxica

Enrique valdÉs bermejo XIXconcurso

 

Tema: Os Cogomelos

 

Participantes: Concurso aberto sen limitacións

 

Presentación: Ata o 31 de outubro de 2017   Máis información:  Agrupación "A Cantarela"

                             Apdo. de correos 429 - 36600

                             Vilagarcía de Arousa [ Pontevedra ]

                             www.cantarela.orgColabora:  Concello de Vilagarcía de Arousa

    

 

  BASES DEL CONCURSO: 

 

       VER DÍPTICO en pdf.